31 de marzo de 2007

ACTIVIDAD "EL LIBRO DE JUANITA"

El GRUP TRENCADÍS a travé de su coordinadora: Cristina Eugenia Soto Cócera (C.P. Mare de Déu dels Xics La font de la Figuera (València) quiere compartir sus actividades realizadas a partir de la puesta en marcha del Proyecto Noria en P3 y P4. Podeis ver imágenes en "el blog de juanita" (www.rincondejuanita.blogspot.com)

EL LLIBRE DE LA MARIETA JOANINA

OBJECTIUS:

1. Treballar al voltant dels diferents personatges del conte.

2. Treballar diferents tècniques de comunicació i representació.

3. Elaborar un conte propi.

4. Gaudir del treball realitzat.

HABILITATS:

Treballar diferents personatges i tècniques, elaborar i gaudir.

NIVELL/-S: Educació Infantil, adaptant les activitats al nivell maduratiu dels alumnes.

MATERIAL:Tot tipus de materail i tècniques d’expressió.

PROCEDIMENT:

Sessions vàries:

- A partir de cadascú dels contes de la marieta, treballar els personatges: característiques físiques, modo de vida, alimentació, etc.

- Realització d’activitats al voltant del contes, seguint algunes de les propostes del llibre guia.

- Realització d’una fitxa de cadascú dels personatges treballats.

Sessió final:

- Recollir totes les fitxes realitzades.

- Fer un llibre de contes propi, amb el recull de totes les fitxes realitzades.

MESURES ORGANITZATIVES PER ATENDRE LA DIVERSITAT:

Atenguem a les diferències dels alumnes en base al seu nivell maduratiu i les seues possibilitats individuals, per a la realització de les fitxes i per a la realització del conte final.

IMPLICACIONS EN ALTRES ÀREES DEL CURRÍCULUM:

Connectem el projecte de Filosofia 3/18 a la resta d’àrees curriculars, en aquesta ocasió a totes les àrees curriculars.