30 de marzo de 2007

ACTIVIDAD "LA MARIETA-PINZA"

GRUP TRENCADÍS. VALÈNCIA

OBJECTIUS:
1. Reconèixer les característiques físiques de la “Mariquita Juanita”.

2. Reconèixer les característiques de la plastilina com a material maleable.

3. Gaudir de la manipulació de la plastilina.

4. Gaudir dels resultats obtesos.

HABILITATS:

Observar i reconèixer, discriminar, manipular, gaudir.

NIVELL/-S: Educació Infantil, adaptant les activitats en funció del nivell maduratiu dels alumnes.

MATERIAL:

Plastilina de color roig i negre, furgadents, vernís.

PROCEDIMENT:

1ª Sessió:

- Establiment de coneixements previs al voltant de les característiques de les marietes: forma, tamany, color, etc.

- Establiment de coneixements previs al voltant de la plastilina

- Manipulació lliure del material.

2ª Sessió:

- Manipulació dirigida de la plastilina.

- Establiment de conceptes com: forma, tamany, textura, etc. per a representar l’objecte seleccionat.

- Realització d’una marieta de plastilina, fent boles de diferents tamanys.

- Muntatge de la pinza i passada de vernís.

MESURES ORGANITZATIVES PER ATENDRE LA DIVERSITAT:

Atenguem a les diferències dels alumnes en base al seu nivell maduratiu i les seues possibilitats individuals, adaptant les nostres exigències i expectatives, sobretot en el treball de manipulació i muntatge.

IMPLICACIONS EN ALTRES ÀREES DEL CURRÍCULUM:

Connectem el material elaborat amb el projecte de Filosofia 3/18 i a resta d’àrees curriculars, donat que el personatge principal és la Marieta.